Signatuur wil bedrijven, instellingen en organisaties helpen met het geven van onafhankelijke adviezen. Adviezen die te maken hebben met onroerend goed vraagstukken in de breedste zin van het woord. Uit ervaring is gebleken dat het, om een optimaal resultaat te bereiken, wenselijk is om vooraf uitgebreide informatie over het te bespreken vraagstuk te ontvangen. Deze informatie kan vooraf worden toegezonden of aan het begin van de sessie worden verstrekt. Indien het onderwerp van advies een gebouw, gebied of iets dergelijks betreft, dan is bezichtiging ter plaatse noodzakelijk. In principe zal een brainstormsessie maximaal een dagdeel duren. Enige tijd na het project verwachten wij van de opdrachtgever een update van de actuele stand van zaken.

Vertrouwelijkheid
De versterkte adviezen van Signatuur vinden op basis van volstrekte vertrouwelijkheid plaats.

Kosten
Door (de leden van) Signatuur zullen voor een brainstormsessie geen kosten in rekening worden gebracht.

Vervolgtraject
In principe moet onze eerste brainstormsessie voldoende ideeën opleveren om de opdrachtgever op weg te helpen. Wij hebben dan ook niet noodzakelijk de behoefte om een vervolgsessie te beleggen. Mocht de opdrachtgever hier echter wel prijs op stellen, dan is er uiteraard de mogelijkheid om nogmaals een brainstormsessie te houden. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Van onze opbrengst wordt 50% gedoneerd aan een goed doel. Kijk hier voor meer informatie.

Hoewel het niet de bedoeling is dat één of meer van onze leden een betaalde vervolgopdracht krijgen willen we dit niet uitsluiten. Indien dit het geval mocht zijn, zal ook dan een deel van de honorering aan een goed doel worden gedoneerd.

?>