Gezien de vertrouwelijkheid kan slechts een zeer summier overzicht worden gegeven van de gehouden sessies.

Provinciehoofdstad
- Advies gegeven aan de directeur Stadsontwikkeling en zijn team over een specifieke gebiedsontwikkeling.

- In een vervolgsessie is geadviseerd over de te volgen strategie bij grondexploitaties.

Academisch Ziekenhuis
- Een aanzet gegeven voor de verdere uitbreiding van de bestaande gebouwen en invulling van de resterende terreinen.

- In een vervolgsessie is geadviseerd over het lange termijnbeleid inzake huisvesting in het kader van een veranderende financiële omgeving.

Diaconessenziekenhuis in een provinciehoofdstad
- Advisering over de toekomstige ontwikkeling van het geheel aan eigendommen.

Luchthaven
- Advisering over de toekomstige gebiedsontwikkeling.

Een van de vier grote steden
- Profilering van de stad in Randstad verband en de daarmee samenhangende
toekomstige ruimtelijke invulling.

Grote zakelijke dienstverlener
- Brainstormsessie inzake de maatschappelijke relevantie en acceptatie voor andere financieringssystemen voor vastgoed; met name wonen. Een en ander in het licht van de huidige situatie en een duurzame toekomst.

Provincie
- Brainstormsessie over een grote provinciale ontwikkeling met een veelheid van en een grote diversiteit aan stakeholders. Met name een heroriëntatie van de oorspronkelijke strategische uitgangspunten welke niet meer toekomstbestendig blijken te zijn.

Landelijke Zorginstelling
- Advisering over de onroerend goed eigendommen in zijn algemeenheid en over te starten ontwikkelingsprojecten in het bijzonder. Dit laatste gezien de veranderende marktsituatie versus de oorspronkelijke strategie.

?>