Zoals gemeld wordt 50% van de opbrengst van Signatuur, voortvloeiend uit een vervolgopdracht, gedoneerd aan een goed doel.

Aan onderstaande instellingen is tot nu toe een bijdrage geleverd. Een deel van deze giften betreffen bedragen die zijn ontvangen bij het afscheid van de laatste werkgevers van enkele leden van Signatuur.

•    Diabetesfonds Nederland

•    Reumafonds

•    School in Kenia

•    Educhild

?>