Het idee voor Signatuur is ontstaan in 2007, tijdens een ontmoeting van enkele mannen met zeer veel ervaring in de wereld van onroerend goed. Zij waren allen kort daarvoor gestopt met hun dagelijkse werkzaamheden en wilden hun gezamenlijke passie voor het vak, kennis en ervaring ten dienste stellen van organisaties die behoefte zouden hebben aan een volstrekt onafhankelijk advies op het gebied van vastgoedbeleid. Dit idee is besproken en nader uitgewerkt met enkele onroerend goed collega’s die in dezelfde positie verkeerden. De basis voor Signatuur werd hiermee gelegd.

Basisgedachte
Als leden van Signatuur is onze opinie dat, gezien de track records van alle leden, onze gezamenlijke kennis op het gebied van onroerend goed zeer breed én diep is. In combinatie met het feit dat er veel organisaties zijn die behoefte hebben aan onafhankelijk advies op dit gebied, is Signatuur ideaal om op zeer brede, onafhankelijke en vertrouwelijke wijze advies te geven aan organisaties die hier behoefte aan hebben. Onze voorkeur gaat uit naar advisering, op beleidsniveau, van non-profit organisaties en wij doen dit vanuit een ideële doelstelling, dus zonder honorering.

Ervaringen
Uit de sessies die wij tot nu toe met verschillende partijen hebben gehad, is gebleken dat onze onafhankelijke adviezen als zeer waardevol worden beschouwd. Ook voor ons werken de bijeenkomsten inspirerend. Er kunnen ideeën en gedachten ontstaan die individueel niet mogelijk zijn: “Out of the box” denken in optima forma. Om meer ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief is deze website ontwikkeld.

Signatuur
Het woord SIGNATUUR kent meerdere betekenissen, deze hebben allemaal te maken met begrippen als teken, karakter en handtekening. Volgens ons is dit een passende naam voor dit initiatief. Allen hebben we, in ons werkzame leven, iets van die begrippen achtergelaten. Dat is wat ook wat we ook nu willen.

?>